Bài Viết Liên Quan

Những điều ít biết về ‘đại gia điếu cày’ Lê Thanh Thản

15 Khởi nghiệp ở giai đoạn ngoài 40, sở hữu vô kể tài sản kếch xù mà Chủ ngoẻo Tập đoàn Mường Thanh đã giữ đường sống giản dị cùng những nếp đậm chồng “bình dân”. Mộc Trà Lê Thanh Thản Tin trổi 07:0518/09/20175823 06:3418/09/20170492 08:5818/09/2017010 10:0018/09/201700 06:4518/09/20175553 09:1718/09/20170427 07:1518/09/20170200 …

Read More »